Rss

Прозорість закладу

Статут

Ліцензії на продовження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Стратегія розвитку на 2021-2025 роки 

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Наявність вільних місць для здобувачів освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків

Результати моніторінгу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових освітніх послуг

Правила поведінки здобувачів освіти

План заходів, спрямованих на запобіганя та протидію булінгу в закладі освіти

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти

Про продовження роботи комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти на 2022-2023 н.р.

Про проведення інформаційної кампанії з профілактики булінгу та затвердження плану заходів «Подолаємо булінг разом» КУ ССШ №9 у 2022-2023 н.р.

Відповідальність осіб,  причетних до булінгу (цькування)

Кошторис/фінансові звіти