Rss

Сторінка логопеда

Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення. Поняття звукової культури мовлення досить  широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів:

  чітку артикуляцію звуків рідної мови,

  фонетичну і орфоепічну правильність мовлення,

  правильне мовленнєве дихання, силу голосу, темп і тембр мовлення,

   інтонаційні засоби виразності (наголос, логічні паузи, ритм),

   фонематичний слух.        

У дошкільному віці простежується неправильна вимова дитиною звуків. Це цілком закономірне явище. Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звуковимову, отже, потребує допомоги дорослого. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу. Деякі вважають, що настане час і дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продовжує і за рік-два говорити з помилками, вони дивуються: « Чому ж ти досі не навчився говорити правильно?» Допомогу дітям із серйозними вадами мовлення надають спеціалісти – вчителі-логопеди.                        

Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчастіше зустрічаються в дошкільному віці. Розрізняють такі види неправильної звуковимови: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків.

Чиста і правильна звуковимова залежить від багатьох чинників. Значну роль відіграють індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку. Недоліки вимови звуків можуть бути зумовлені пошкодженням центрального або периферійного відділів мовленнєвого апарату внаслідок інфекційних хвороб або вроджених вад. У таких випадках потрібне втручання ще й спеціалістів-лікарів.

Послідовна і систематична робота з дитиною над  формуванням звуковимови сприятиме своєчасному виправленню мовленнєвих вад, досягненню чіткої вимови усіх звуків рідної мови. 

Поради батькам :

1.  Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків.

2.  Розмовляйте з дитиною правильно вимовляючи слова.

3.  Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини.

4.  Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення, зверніться до вчителя-логопеда.

5. Вірші, чистомовки, скоромовки допоможуть Вам у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини.

У вас виникли питання щодо мовлення Вашої дитини? Звертайтесь, ми будемо раді допомогти Вам!